Κλινικό Φροντιστήριο ΕΚΟΓΙ, Βυτίνα  27-29 Οκτωβρίου 2017

Βυτίνα – Ξενοδοχείο Vytina House

Ελληνικό Κολέγιο Γενικής Ιατρικής (Ε.ΚΟ.Γ.Ι.)

27/10/2017 – 29/10/2017

Επικοινωνία

ΚΕΓΜ – Congressworld‎
Μιχαλακοπούλου 27
115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 7210001, 210 72 10 052
Fax : +30 210 72 10 051

[email protected]

[email protected]