Καρκίνος Μαστού, απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, τα φάρμακα του μέλλοντος σήμερα, Αθήνα 27-28 Μαΐου 2016

Το συνέδριο με τίτλο  “Καρκίνος Μαστού, απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, τα φάρμακα του μέλλοντος σήμερα”,
θα διεξαχθεί στις 27-28 Μαΐου 2016, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

E.T.S. Events & Travel Solutions S.A.
154 El. Venizelou Str N. Smyrni, Athens, Greece, 171 22
Tel.: +30 210 98 80 032
Fax.: +30 210 98 81 303
e-mail: [email protected]