Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2015: Ο Καρδιαγγειακός Ασθενής πριν από μη Καρδιακές Παρεμβάσεις, Ιωάννινα 26 Σεπτεμβρίου 2015
Ημερομηνίες: 26 Σεπτεμβρίου 2015
Τόπος: Αμφιθέατρο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Οργάνωση:

Υπό την Αιγίδα:

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα: www.cardiovascular.gr
Επίσημη Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επικοινωνία

/Γραμματεία:

Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd

Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, 45100, Ιωάννινα

Tηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68610

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.conferre.gr