Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2015: Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής, Ιωάννινα 5 Δεκεμβρίου 2015

Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2015:
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
Ημερομηνίες: 5 Δεκεμβρίου 2015
Τόπος: Αμφιθέατρο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Οργάνωση: Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπό την Αιγίδα: Του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα: www.cardiovascular.gr

Επίσημη Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επικοινωνία
/Γραμματεία: Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, 45100, Ιωάννινα
Tηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68610
Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.conferre.gr