Κακοήθη Νεοπλάσματα Πεπτικού. Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Θεσσαλονίκη 15-16 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15 – 16 Μαρτίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE στη Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου:

GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: [email protected]
Site: www.gk.gr