ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
9/3/2018 – 10/3/2018
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Μ2) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ