ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», ΔΕΛΦΟΙ 2-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017 ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»  που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής  Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής στις 2-4 Ιουνίου 2017 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στους Δελφούς.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2017-1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ