Θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2018

Π.Γ. Νοσοκομείο Αττικόν, Κτίριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Α.Κ.Ι.Σ.Α.), Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Επαγγελματίας Οργανωτής : Praxicon