Θέματα Αναπαραγωγής & Οικογένεια, Αθήνα 11 Μαρτίου 2017
11 Μαρτίου 2017,
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Αθήνα
Πληροφορίες
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]