Η συμβολή του Σύγχρονου Ψηφιακού Μαστογράφου, χαμηλής δόσης ακτινοβολίας microdose της Philips, στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, Κομοτηνή 13 Ιουνίου 2015