5η Ημερίδα «Παιδιατρικής Ογκολογίας», Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2019
Κατηγορία: Ημερίδα
Ημερομηνίες: 19 Ιανουαρίου 2019
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» ΜΗΤΕΡΑ
Τηλέφωνο: 211 4095472
Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών και Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Επίσημη ιστοσελίδα www.mitera.gr