Η Βέλτιστη Αλληλουχία στην εποχή των πολλαπλών θεραπευτικών επιλογών, Θεσσαλονίκη 21-22 Σεπτεμβρίου 2018

21-22 Σεπτεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Σε συνεργασία με:
Α’ Τμήμα Χημειοθεραπείας, Α.Ν.Θ. «θεαγένειο»
Εταιρεία Βιοεπιστημών