“ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ”, ΟΙΤΥΛΟ, ΜΑΝΗ 4-6 Οκτώβρη 2013

ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟΡΤΟ ΒΙΤΥΛΟ», ΟΙΤΥΛΟ, ΜΑΝΗ

 4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ