Ημερίδα – Consensus Panel: «Βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών», Αθήνα 27 Μαΐου 2015

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

Ημερίδα – Consensus Panel ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ