Ημερίδα του Ι.Σ. Αμαλιάδας με θέμα: “Ιατρική Αμέλεια Ιατρική Ευθύνη”, Αμαλιάδα 2 Νοεμβρίου 2019