ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κέντρο Ερευνών

CSAP Professional Post-Graduate Program

Με Υποτροφίες – Χωρίς Δίδακτρα

Ημερίδα στο Project Management

AGILE and SCRUM as

Organizational «Change and Transformational» Agents

Θεοφάνης Γιώτης

Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος 

More Info Here

No Fees but with Registration via this page

Σάββατο 17-03-2018, ώρα 09:30 – 14:00

Αμφιθέατρο Συνεδρίων, ισόγειο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,