Ημερίδα Οφθαλμικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 2019