Ημερίδα με θέμα «25 χρόνια εξελίξεων στην Καρδιολογία», Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2017

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
Ώρα 10:00
Συνεδριακό Κέντρο ” Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Α’ Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ
Με την αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου
και της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών ΥΓΕΙΑ