Ημερίδα Καρδιολογικά, Μεταβολικά & Αγγειακά Συμβάματα σε ασθενείς με Νεοπλασίες, Λευκάδα 17 Ιουνίου 2017

Ημερίδα
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ & ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ
σε ασθενείς με ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017
Ξενοδοχείο Ionian Blue στη Λευκάδα

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της Νεοπλασίας


Σε συνεργασία με:

Α΄ Καρδιολογική Kλινική
Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

B΄ Καρδιολογική Κλινική
Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ογκολογική Κλινική
Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 Υπό την αιγίδα του:  Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο
Συνεδριακή Α.Ε/ Conferre S.A.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, 451 10 Ιωάννινα
Τηλ: 26510 68610, Fax: 26510 68611, E: [email protected], W: www.conferre.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο,  17 Ιουνίου 2017

09:30-09:45

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Προεδρείο: Ι. Γουδέβενος, Γ. Πενθερουδάκης

Εισαγωγική Διάλεξη
Χαιρετισμός
Ι. Γουδέβενος

Προεδρείο: Ε. Λάζαρης
Καρδιοογκολογία:
Μήπως οδεύουμε προς μία νέα υποειδικότητα;
Λ. Κ. Μιχάλης

09:45-11:15 ΤΡΑΠΕΖΑ 1 ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Προεδρείο: Θ. Μεσσήνης, Α. Νάκα
09:45-10:05

Παθοφυσιολογία και παρουσίαση μυοκαρδιακής βλάβης από αντινεοπλασματικά φάρμακα: κυτταροτοξικά, στοχευτικοί παράγοντες και μονοκλωνικά αντισώματα
Φ. Λ. Κωσταδήμα

10:05-10:25

Πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση της μυοκαρδιακής βλάβης από αντινεοπλασματικούς παράγοντες
Δ. Φαρμάκης

10:25-10:45

Παρουσίαση περιστατικού κλινικής καρδιακή ανεπάρκειας και συζήτηση με πάνελ ειδικών και κοινό.
Α. Κέφας

10:45-11:05

Παρουσίαση περιστατικού υποκλινικής απόλυτης πτώσης LVEF>15% και συζήτηση με πάνελ ειδικών και κοινό
Γ. Νάκας

11:05-11:15 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

11:15-11:45        Διάλειμμα καφέ

 

11:45-13:45 ΤΡΑΠΕΖΑ 2 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Προεδρείο: Μ. Ελισάφ, Λ. Μιχάλης
11:45-12:05

Παθοφυσιολογία, παρουσίαση και προγνωση μεταβολικού συνδρόμου: γενικός πληθυσμός και ασθενείς με νεοπλασίες
Θ. Φιλιππάτος

12:05-12:25

Μεταβολικές επιπτώσεις αντινεοπλασματικών στοχευτικών παραγόντων και ορμονικών χειρισμών σε ασθενείς με νεοπλασίες. Υπέρταση
Γ. Λιάμης

12:25-12:45

Δυσλιπιδαιμίες
Ε. Λυμπερόπουλος

12:45-13:05

Διαβήτης
Ε. Ρίζος

13:05-13:25 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Μ. Ελισάφ
13:25-13:45

Παρουσίαση περιστατικού και συζήτηση: Σοβαρή υπερλιπιδαιμία σε ασθενή που ελάμβανε καπεσιταβίνη
Α. Κέη


13:45-16:00        Μεσημβρινή Διακοπή
 
16:00-17:00 


ΤΡΑΠΕΖΑ 3 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΑΕΕ

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ

Προεδρείο:  Κ. Καρύδης, Λ. Χρήστου
16:00-16:15

Παθοφυσιολογία, παρουσίαση και συχνότητα στεφανιαίας νόσου: γενικός πληθυσμός και ιδιαιτερότητες ασθενών  με νεοπλασία
Ρ. Βρεττού

16:15-16:30

Αγγειακά συμβάματα στο ΚΝΣ σε ασθενείς με νεοπλασίες
Χ. Μηλιώνης

16:30-16:45

Παρουσίαση περιστατικού εμφράγματος μυοκαρδίου σε ασθενή με νεοπλασία υπό στοχευτικούς παράγοντες και συζήτηση με πάνελ ειδικών και κοινό
Α. Ζαχαρούλης

16:45-17:00 Παρουσίαση περιστατικού στεφανιαίας νόσου και στένωσης αορτής και συζήτηση με πάνελ ειδικών και κοινό
Θ. Μπάμπαλη
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Κ. Παππάς, Ν Καποδίστριας
17:00-17:25

Αρρυθμίες σε ογκολογικούς ασθενείς
Α. Μπεχλιούλης

17:25-17:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 


17:30-18:00        Διάλειμμα καφέ

 

18:00-19:30

ΤΡΑΠΕΖΑ 4 ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ
ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

Προεδρείο: Ρ. Τσιάρα, Δ. Πετράκης
18:00-18:20

Παθοφυσιολογία, παρουσίαση και συχνότητα αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων σε ασθενείς με νεοπλασίες
Α .Κότσια

18:20-18:40

Πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων σε ασθενείς με νεοπλασίες
Χ. Κατσούρας

18:40-19:00

Παρουσίαση περιστατικού περιφερικής φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενή με νεοπλασία και συζήτηση με πάνελ ειδικών και κοινό
Κ. Τσίμος

19:00-19:20

Παρουσίαση περιστατικού περιφερικής αγγειακής θρόμβωσης/σπασμού σε ασθενή με νεοπλασία και συζήτηση
Α. Παπαδάκη

19:20-19:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
19:30-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Μ. Κοσμίδου, Χ. Μηλιώνης

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιπηκτικής αγωγης ασθενών με νεοπλασματικές νόσους: Διεγχειρητικη περιοδος, περιπατητικοι ασθενεις υπο θεραπεια, κατακεκλιμενοι
Σ. Μπούσιος

Χαιρετισμός λήξεως
Γ. Πενθερουδάκης