Ημερίδα «Διατήρηση Αναπαραγωγής», Αθήνα 19 Μαρτίου 2016

Ελληνική Εταιρεία Διατήρησης Αναπαραγωγής

19 Μαρτίου 2016, Μαιευτήριο ΙΑΣΩ, Αθήνα

www.mdcongress.gr

Πληροφορίες:

Στέλλα Διακοπούλου

logo_web

Αλεξ. Παναγούλη 118 – Αγία Παρασκευή 15343  
Τηλ. +30 210 60 74 205

Fax  +30 210 60 74 222

E-mail [email protected]

Web site www.mdcongress.gr