Ημερίδα: Αστική και Ποινική Ευθύνη του Ιατρού κατά την Ενάσκηση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα 7 Φεβρουαρίου 2015

Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Τόπος: Αίγλη Ζαππείου

http://www.mdcongress.gr

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]