Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης θα πραγματοποιήσει το 6ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Καρδιαγγειακές παθήσεις – Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση: Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου» στις 27-29 Οκτωβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, στην Αρχαία Ολυμπία.
Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Γραμματεία – Πληροφορίες
Congress World, Μιχαλακοπούλου 27,115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7210001, Fax: 210 7210069, email: [email protected]