Ημέρες Νευρολογίας 2017, Βόλος 17-19 Φεβρουαρίου 2017

17-19 Φεβρουαρίου 2017
Ξενοδοχείο Xenia Volos
Βόλος

Τελικό Πρόγραμμα

Επικοινωνία

The MasterMind Group

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24

Τηλ. 210 6827405
210 6839690-1
Fax. 210 6827409