Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια για το Σακχαρώδη Διαβήτη “Βάσος Καραμάνος” , Αθήνα 27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2017
Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια για το Σακχαρώδη Διαβήτη “Βάσος Καραμάνος” 
Ημερομηνία : 27/11/2017 – 01/12/2017
Χώρος : Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη : Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία : Εταιρεία Έρευνας του Διαβήτη
Επαγγελματίας Οργανωτής : ERA