Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος, Πορταριά Πηλίου 12 & 13 Νοεμβρίου 2016

Γενικές πληροφορίες 

ΤΟΠΟΣ

XENIA PALACE PORTARIA, στην Πορταριά Πηλίου.

 

ΧΡΟΝΟΣ

Έναρξη Εργασιών:  Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016     

Λήξη Εργασιών:     Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ:                                                                                 

ΔΩΡΕΑΝ
Η εγγραφή περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
Έντυπο Υλικό
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
(θα δοθεί από την Γραμματεία μετά το πέρας της εκδήλωσης)
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στη Διημερίδα θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits)

από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους (100 λέξεις) στο email:[email protected] το αργότερο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

ΟργανωτικΟ-ΣυντονιστικΟ ΓραφεΙΟ/ΓραμματεΙα:

Συνεδριακή ΕΠΕ/Conferre Ltd

Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες, 455 00, Ιωάννινα

Τηλ: +30 26510 68610, Φαξ: +30 26510 68611

E-mail: [email protected], Website: www.conferre.gr