Επιστημονικό Forum Εταιρείας Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία, Αθήνα 30-11-2013

Επιστημονικό Forum Εταιρείας Μελέτης Νέων Φαρμάκων στην Ογκολογία / Β’ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου ‘Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”

Ημερομηνία: Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα
Οργάνωση: Έταιρεία Μελέτης Νέων Φαρμακων στην Ογκολογία
Διοργανωτής: GK advertising
Site: www.gkad.gr
E-mail [email protected],
Tηλ.:210 8764725, 2108764705, 6945 597848, 6932 342935
Φαξ: 210 8764877
Online Εγγραφές: www.gkad.gr