Επιστημονικό Συνέδριο «Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία», Αθήνα 10-11 Νοεμβρίου 2017

To Συνέδριο «Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία», θα πραγματοποιηθεί 10-11 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.

Την διοργάνωση έχει αναλάβει η Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον κ. Εμμ. Τερζάκη (Γυναικολόγος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας)
και Πρόεδρους της Επιστημονικής Επιτροπής τους κ. Μ. Νικολάου (Παθολόγος Ογκολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο») και κ. Ι. Σύριο (Ογκολόγος Παθολόγος, Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ).