Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος”, Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2016

inv-567423