Επιστημονική Εκδήλωση: “Postgraduate Athens Lymphoma Seminar 2017”, Αθήνα 12-14 Οκτωβρίου 2017

Postgraduate Athens Lymphoma Seminar 2017

ΦΟΡΕΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 -14 Οκτωβρίου 2017
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αθήνα, Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC

 Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

VitaCongress

Παπαδιαμαντοπούλου 4
11528 Αθήνα
Tηλ. (210) 72 54 360
Fax. (210) 72 54 363
e-mail: [email protected]