Επιστημονική Εκδήλωση «Σακχαρώδης διαβήτης και Συννοσηρότητας. Από τη Θεωρία στην Πράξη», Κόνιτσα 7-9 Οκτωβρίου 2016

Επιστημονική Εκδήλωση «Σακχαρώδης διαβήτης και Συννοσηρότητας. Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Ημερομηνία : 7/10/2016 – 9/10/2016

Χώρος : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κόνιτσας

Πόλη : Κόνιτσα

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας

Επαγγελματικός Οργανωτής : free spirit