Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου», Θεσσαλονίκη 17-18 Ιουνίου 2016

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.) και την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) πραγματοποιούν Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου» στις 17 & 18 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace).

 

Γραμματεία του Συνεδρίου

Free Spirit - Επικοινωνία - Οργάνωση Εκδηλώσεων - Ταξίδια

12, Thessalonikis st., 15344 Gerakas, Athens – Greece

tel +302106048260, fax +302106047457

www.free-spirit.gr