Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Τα Φαρμακευτικά Φυτά από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα», Ιωάννινα 4 Νοεμβρίου 2017
Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017
 
Τόπος διεξαγωγής:
Αίθουσα «Γεώργιος Μυλωνάς», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Οργάνωση:
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα: www.conferre.gr
Κατεβάστε: Αφίσα