Επιστημονική Εκδήλωση: Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων 2019, Λίμνη Πλαστήρα 29-31 Μαρτίου 2019

Μέρες Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικών Συνδρόμων

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Καρδίτσας και Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Λάρισας

Ξενοδοχείο Kazarma – Λίμνη Πλαστήρα

29/03/2019 – 31/03/2019

Πληροφορίες:

ΚΕΓΜ – Congressworld‎
Μιχαλακοπούλου 27
115 28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: +30 210 7210001, 210 72 10 052
Fax : +30 210 72 10 051

[email protected]

[email protected]