Επιβιούντες ή επιβιώσαντες; Είναι δυνατή η ίαση; Γυναίκα και καρκίνος. Νέα στάση ζωής; Αθήνα 5-6 Απριλίου 2019

Το Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών διοργανώνει και μας προσκαλεί στην επιστημονική συνάντησης «Επιβιούντες ή επιβιώσαντες; Είναι δυνατή η ίαση; Γυναίκα και καρκίνος. Νέα στάση ζωής;» η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 – 6 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν και μέλη της ΕΕΦΙΕ-Παράρτημα Αθηνών με 2 στρογγυλές τράπεζες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ