Επεμβατικό Συνέδριο ICE 2017, Ηράκλειο Κρήτης 15-17 Δεκεμβρίου 2017
3500X2100