Επίκαιρα θέματα γυναικολογικής ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2014

Επίκαιρα θέματα γυναικολογικής ογκολογίας

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας & Α΄ Μαιευτική  Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

4 – 5 Απριλίου 2014,

Αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης(Βασ. Γεωργίου Α’ 1)

Πληροφορίες:

MD Congress

Αλεξ.Παναγούλη 118,
Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 153 43
Τηλ.: 210 6074200,
Fax: 210 6074222
[email protected]

http://www.mdcongress.gr