Εξελίξεις στη Μαιευτική – Γυναικολογία, Σκαφιδιά Ηλείας 16-18 Σεπτεμβρίου 2016

Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών

16-18 Σεπτεμβρίου 2016
Αρχαία Ολυμπία, Ξενοδοχείο Αμαλία

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
www.synedra.gr/Synedria/16-gynaikolog/index.asp?c=i

Πληροφορίες:
Τηλ: 2610 432200
Fax: 2610 430884
Email: [email protected]
Url: www.synedra.gr
Facebook:synedra