Εξατομικευμένη Θεραπεία – Personalized Medicine, Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2016

Το Συνέδριο Εξατομικευμένη Θεραπεία διοργανώνεται, για 3η χρονιά, στις 6 Οκτωβρίου 2016 στο Divani Caravel, από την Boussias Communications και το Health Daily με στόχο την προώθηση και υιοθέτηση της εξατομικευμένης θεραπείας προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας αλλά και τη δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των φορέων για την προώθηση κοινών σκοπών.

Το συνέδριο απευθύνεται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στις Φαρμακοβιομηχανίες και Εταιρείες διαγνωστικών, σε συλλόγους ασθενών, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΣΦΕΕ κ.ά.) καθώς και σε παρόχους υγείας (διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ).

Βασικά θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:

  • Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδότηση: Προκλήσεις και Αναγκαίες παρεμβάσεις
  • Εξοικονόμηση πόρων για το ΕΣΥ
  • Κλινικές μελέτες
  • Ισότιμη πρόσβαση ασθενών
  • Τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο – διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών
  • Βιοδείκτες: Ασφαλιστική κάλυψη και αποζημίωση
  • Κλινικό Όφελος και ασφάλεια για τον ασθενή

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για Γενικές Πληροφορίες
Νέλλη Καψή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Άρτεμις Λύτρα, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 281), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Για Χορηγίες & Συμμετοχές
Χρυσούλα Κορδούλη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 266), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: [email protected]