Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Προβολή -ως καλή πρακτική- της λειτουργίας του εργαστηρίου Bιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 5ου υποέργου Διάχυση αποτελεσμάτων Καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013», Κέρκυρα 10/2/2015

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, στις 16.30, στο Αμφιθέατρο 2, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 

Ενημερωτική ημερίδα για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, στις 16.30, στο Αμφιθέατρο 2, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72 στην Κέρκυρα.
Το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καλύπτει τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με τις νευρολογικές διαταραχές και τη συσχέτιση τους με τις υποκυτταρικές μετρήσεις βιοενέργειας. Βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η καταγραφή νέων και αποτελεσματικών πρωτοκόλλων διάγνωσης διαφόρων τύπων άνοιας και συγκεκριμένα νευρολογικών διαταραχών μέσα από τον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση, τη βιολογική ανάλυση καθώς και τη μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τις μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες, έτσι ώστε σύντομα να βελτιωθούν οι υφιστάμενες τεχνικές αντιμετώπισης τους αλλά και να δημιουργηθούν στο μέλλον νέες στοχευμένες θεραπείες. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου, περιλαμβάνει εξειδικευμένα μηχανήματα βιολογικών αναλύσεων, συστήματα για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων απεικόνισης, μικροσκόπια, κάμερες υψηλής ανάλυσης, συσκευές μέτρησης ανθρώπινης ηλεκτροφυσιολογίας, συσκευές μέτρησης πληθυσμού σωματιδίων καθώς και υποστηρικτικά λογισμικά. To έργο (συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΤΠΑ) ανήλθε στο ποσό των 2.416.950 ευρώ.
Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 5ου υποέργου  «Διάχυση αποτελεσμάτων Καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013»  της πράξης «Οργάνωση Υποστήριξης  Λειτουργίας  ΕΔΑ ΠΙΝ» (Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013).
Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: http://bihelab.di.ionio.gr
Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.
Μετά το τέλος της Ημερίδας θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας
16.30 Χαιρετισμοί
17.00 Σύντομη παρουσίαση του 5ου υποέργου «Διάχυση αποτελεσμάτων Καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ/ΔΕΠΙΝ 2007-2013» της πράξης «Οργάνωση Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΔΑ ΠΙΝ» που είναι ενταγμένη στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΕΠ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013,
Εκπρόσωπος Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
17.15 Στόχοι και προοπτικές του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, Τμήμα Πληροφορικής
17.30 Υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου,
Νικόλαος Τζουβελέκης, ΠΝΟΗ Εργαστηρίου
17.45 Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας : Καινοτόμες Εφαρμογές στην Έρευνα για τη Διάγνωση και Θεραπεία Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων,
Δημήτρης Λαζόπουλος, Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
18.00 Συνδεδεμένες Διαγνωστικές Υπηρεσίες Euromedic,
Ασπασία Παπαδάκη, Τμήμα Κλινικών Δοκιμών
18.15 Early Diagnostic Centre for Alzheimers,
Nicolas Yamvrias, Neurodiagnosis Innovatus, London
18.30 Innovative Research Center on Human Ageing,
Dr. Ilias Kotsireas, Professor, Dr. Ioannis Haranas, Adjunct Professor, Department of Physics and Computer Science,Wilfrid Laurier University (Σύνδεση με Skype)