Ενημερωτική Εκδήλωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δ. Ελλάδας, Αγρίνιο 2/3/2013

Η Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Δ. Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ) πραγματοποιεί Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα ” Η ζωή

με ΣΚΠ”, στις 2 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Imperial, στο Αγρίνιο.

Πληροφορίες:

Γραφείο Συντονισμού και Ενημέρωσης μελών της ΕΕΑΣΚΠ

Αγρινίου και Περιχώρων : Μαβίλη 12, Αγρίνιο

Τηλ. 2641024198

Ιστότοπος: http://eenosims.blogspot.gr/

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=11e9583c60&view=att&th=13cec1e3217b2bd0&attid=0.2&disp=inline&realattid=a66f792374f7ec0b_0.3&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_yIpyCspqFceuCqq7iL6yK&sadet=1361867744200&sads=OnQHOxl0k2e85on_LR4pfFXPb3k