Ελληνικό Συνέδριο Υποστηρικτικής Αγωγής στην Ογκολογία, Θεσσαλονίκη 12-14 Φεβρουαρίου 2015

Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη 54640
Τηλ.: 2310-897197

Ημερομηνία Διεξαγωγής
12-14 Φεβρουαρίου 2015

Α΄ Ανακοίνωση