Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας «Σακχαρώδης Διαβήτης: Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πράξη», Καβάλα 17 Φεβρουαρίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

«Σακχαρώδης Διαβήτης: Εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις στην καθημερινή κλινική πράξη»

Καβάλα

Ξενοδοχείο «Lucy»

17 Φεβρουαρίου 2018