Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πρόληψη Καρδιαγγεικών Νοσημάτων, Ιωάννινα 26-1-2013

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Πρόληψη Καρδιαγγεικών Νοσημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος
«Ιωάννινα Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια»

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Οργάνωση: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιστότοπος: www.conferre.gr
E-mail: [email protected]
Tηλ.: 2651068610
Φαξ: 2651068611