Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εργαστηριακός Έλεγχος: Διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης», Αθήνα 30Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015

Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), σας ενημερώνει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εργαστηριακός Έλεγχος: Διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης», στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, στην Αθήνα, στις 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες εργαστηριακών ιατρών (βιοπαθολόγους, κυτταρολόγους), που είτε λειτουργούν μικρές εργαστηριακές μονάδες, είτε εργάζονται σε μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και στο λοιπό εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό των εργαστηρίων.

Κατεβάστε όλες τις πληροφορίες

Κατεβάστε τη φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε αποστείλατε τη φόρμα συμμετοχής στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος (υπ ’όψιν κου Νίκου Αντωνόπουλου)

Γραμματεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Γραμματεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμείτε, εγγραφή, διαμονή ή εισιτήρια, όπως και για κάθε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:


Κ. Βάρναλη 29, ΤΚ 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τ – +30 210 6833600, F – +30 210 6847700

@ [email protected]  web www.pco-convin.gr