Εκδήλωση Των Τμημάτων Εργαστηριακής Διάγνωσης & Ελέγχου Ποιότητας, Ερυθροκυττάρου & Αιμοσφαιρινοπαθειών, Παιδιατρικής Αιματολογίας, Αθήνα 5-6 Οκτωβρίου 2018

Ημερομηνία : 05/10/2018 – 06/10/2018

Χώρος : Ιωνικό Κέντρο

Πόλη : Αθήνα

Επιστημονική Εταιρεία : Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

 

 

Πληροφορίες:
http://www.vitacongress.gr