Εκδήλωση κοινού: εμβολιασμός HPV, Ιωάννινα 15-17 Νοεμβρίου 2019

HPV εμβολιασμός στην Ελλάδα και παγκοσμίως : 12 χρόνια μετά

Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 Ξενοδοχείο Du Lac

Όλα τα δεδομένα για τον αντί – HPV εμβολιασμό και μελέτες που σήμερα υπάρχουν θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση για το κοινό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στις 18.30 στο ξενοδοχείο Du LAC, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου – Συνεδρίου Παθολογίας Τράχηλου που παραδοσιακά διεξάγεται εδώ και χρόνια στα Ιωάννινα.

Πρόγραμμα

Δελτίο τύπου

Πληροφορίες:

MD Congress

Αλ. Παναγούλη 118, 15343 Αγία Παρασκευή

Τηλ. +30 210 60 74 205

Fax +30 210 60 74 222

E-mail [email protected]

Web site www.mdcongress.gr