Εκδήλωση “Γυναίκα & Καρδιά”, Ιωάννινα 7 Δεκεμβρίου 2015

event