Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας του Ιδρύματος Ε.Α.Ε. “Ιατρική Ακριβείας στην Αιματολογία-Νέα Φάρμακα, Νέες Προκλήσεις για τον Κλινικό Γιατρό”, Αλεξανδρούπολη 20-21 Απριλίου 2018

Εαρινό Σχολείο Αιματολογίας του Ιδρύματος Ε.Α.Ε. “Ιατρική Ακριβείας στην Αιματολογία-Νέα Φάρμακα, Νέες Προκλήσεις για τον Κλινικό Γιατρό”

Ημερομηνία : 20/04/2018 – 21/04/2018

Χώρος : Ξενοδοχείο Astir Egnatia

Πόλη : Αλεξανδρούπολη

Επιστημονική Εταιρεία : Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Επαγγελματίας Οργανωτής : Vita Congress