Εαρινή Συνάντηση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.), Ιωάννινα 14 Μαρτίου 2015

Εαρινή Συνάντηση
της Οφθαλμολογικής Εταιρείας

Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
(ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)

η οποία θα πραγματοποιηθεί
στα Ιωάννινα, το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015
στο Ξενοδοχείο Du Lac.

  • Υποβολή Περιλήψεων για Ελεύθερες Ανακοινώσεις στο [email protected]
  • Καταληκτική Ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2015
  • Η συμμετοχή στην Εαρινή Συνάντηση θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
  • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ εκ μέρους των επιστημονικά υπευθύνων μετά το πέρας των εργασιών της Συνάντησης.
  • Χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
  • Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σύντομα διαθέσιμο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία:
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ / Conferre Ltd Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου 45110 Ιωάννινα
Τηλ: 2651068610, Fax: 2651068611 e-mail: [email protected]  www.conferre.gr