Ε΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΕΙ «Το επείγον στο σπίτι. Ιατρική εκτός νοσοκομείου», Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2019

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Το επείγον στο σπίτι. Ιατρική εκτός νοσοκομείου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες:

Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής

Διεύθυνση: Ηπείρου 1, Αθήνα 104 33

Τηλέφωνο: 210 88 38 543

Fax: 210 82 12 611

E-mail: [email protected]